Monthly Archives : януари, 2017

Как големите данни променят рекламните кампании?

Преди 20-на години светът беше променен от Интернет. Той улесни и ускори достъпа до знанеие, промени начина по който общуваме и начина, по който правим бизнес. И създаде много нови възможности за предприемчивите.

Днес сме изправени пред нова голяма промяна и тя е свързана с големите данни, аналитичното прогнозиране и изкуствения интелект /AI/. Тази промяна води до възможността да се извлече повече бизнес ефективност, практически почти навсякъде. Започвайки с кафетериите и ресторантите, през професионалния спорт и дори модерната реклама.

Каква е разликата между прогнозиране на потребителското търсене и на продажбите

В нашия блог многократно сме обсъждали прогнозирането на продажбите. Но има нещо, за което не сме говорили и това е прогнозирането на потребителското търсене. Има ли разлики между тях? И ако да, как те се допълват едно друго?

Аналитично прогнозиране за сладкарници

В този блог вече сме обсъждали как аналитичното прогнозиране може да подпомогне мениджърите и управителите на ресторанти да подобрят представянето на бизнеса си. Сега се спираме на сладкарниците, чийто случая е изключително специфичен, поради което – интересен.

Ресторанти и аналатично прогнозиране. Какви са възможностите?

Големите данни и аналитичното прогнозиране са горещи теми, доколкото схващането, че данните са новия петрол превзема бизнес мениджъри от всякакви сектори. Анализът на данни за ресторанти е достъпен и много собственици и управители могат да извличат полза за себе си, дори да управляват малки обекти. Но има възможности, които правят разликата между доброто и изключителното.

В А4Е неуморно повтаряме, че аналитичното прогнозиране е пълно със скъпоценни камъни, които чакат да се превърнат в бижута. Историческите данни за продажбите на всеки бизнес, включително на ресторантите, са пълни с особености, взаимовръзки и съответно ценни късчета информация за ключови моменти от поведението на клиентите, които могат да увеличат ефективността на бизнеса.

Оценка на лийдове в В2В маркетинга и аналитично прогнозиране

Само преди няколко години, работата на маркетинг експертите нямаше нищо общо с това, което е днес. Бяха времена, в които креативността получаваше централно място на маркетинг сцената, докато днес тази позиция е запазена за данните. Защото, данните са новия нефт.

Аналитичното прогнозиране е ценен инструмент за всеки бизнес, който търси начин да извлече повече ефективност от процесите си. Маркетингът не прави изключение, включително що се отнася до В2В вертикала. В това направление качествената оценка на един лийд и правилното му класифициране са ключово важни. Модерното аналитично прогнозиране има своите инструменти, за да подпомогне маркетинг и търговските екипи да фокусират усилията си върху потенциални клиенти с най-висока вероятност за превръщане в реални такива.

Как големите данни и техният анализ могат да решат HR проблеми

Ако някой каже, че аналитичното прогнозиране на големи данни е относително ново в сферата на Човешките ресурси (HR), не му вярвайте. Истината е, че голяма част от работата на HR експертите е да планират. Не можете да имате добро планиране без добро прогнозиране, проблем, който многократно сме обсъждали в нашия блог за data analytics. От друга страна, изглежда, че HR професионалистите и тяхната индустрия като цяло все още е далеч от зрелостта по отношение на използването на данните. Проучване на Deloitte сред бизнес и HR експерти показва, че компаниите, използващи HR analytics са все още малко – 4% през 2015 г. и 8% през 2016 г. Deloitte прогнозират, че тази цифра предстои да се увеличава заради нарастващите очаквания към HR експертите.