Monthly Archives : април, 2017

Как data analytics може да намали изхвърлянето на храни

Без значение дали ни харесва или не, живеем в свят, в който много хора гладуват, докато в същото време огромни количества храна се изхвърлят от потребители, търговци, производители и т.н. Изхвърлянето на храна е проблем не само защото е пропусната възможност да се помогне на хора в нужда. Това е проблем, защото веднъж изхвърлена, храната трябва да отиде в инсинератор или на сметището. Ако не бъде изгорена в завод за отпадъци, на сметището храната се разгражда до метан, който от своя страна допринася за парниковия ефект и подхранва климатичните промени в негативна посока. Говорейки за изхвърлянето на храна, трябва да знаем, че една изхвърлена ябълка, например, означава изхвърлянето на около 100 литра вода, необходими за нейното отглеждане. Водният отпечатък на телешкото е 7 тона вода.