Как телекомите използват data analytics

Само за едно десетилетие, телекомуникационният сектор се промени както никой друг. Телекомите се изправиха пред трансформиращи предизвикателства и данните са в техния център. Телекомуникационните компании изместиха фокуса си от преноса на глас в доставянето на свързаност. Стационарната телефония се превърна в отживелица и сегментът отстъпва позиции. Конкуренцията става все по-яростна, а зрелостта на пазара означава ограничен брой крайни потребители, дори и IoT продуктите да се смятат за възможен генератор на растеж. От друга страна, има всички предпоставки подобна ситуация да бъде смятана от телекомите повече за възможност, отколкото като заплаха.

Телекомуникационният сектор се изправя пред ключови предизвикателства. Къде е ключът?

Данните, данните и отново – данните! Трансформацията на телекомите от доставчици на гласови услуги в доставчици на достъп до данни означава, че компаниите от сектора агрегират огромно количество данни. Достатъчното количество сурови данни е една златна мина от която компаниите са склонни да се възползват. Спецификата на техния бизнес резултира в огромни потоци от данни в реално време и това е огромно предимство. Благодарение на данните, телеком операторите могат да работят ефективно за постигането на три важни цели.

Растеж, генериран от данни

Разчитайки ключови сигнали в поведението на потребители, използващи предплатени услуги, телеком операторите имат възможност да работят по-ефективно в трансформирането им в клиенти с абонамент. Едно добро сегментиране и качествено таргетиране с атрактивна оферта е напълно по силите на всеки оператор.

Горепосоченият сценарий е вариант за пазари, които са близо до насищането. В развиващите се пазари като някои страни в Африка и Азия все още процентът на клиентите на предплатени услуги е съществен. Това може да се дължи на културни или географски специфики, инфраструктура или на липсата на точки за продажба. На такива места има голяма потребност от услуги като бързите кредити, чиито доставчици често пъти разчитат на телеком инфраструктурата като over-the-top (OTT) услуга. Чрез използването на аналитично прогнозиране при мобилните финансови услуги, има възможност за увеличаване на ARPU с 10 до 15%, се съобщава в изследване на Juvo.

Поведението на неидентифицирани потребители като клиентите на предплатени мобилни услуги е изпълнено с данни, разкриващи много информация. Тя може да бъде използвана от микрофинансиращите институции, за да оценят дали даден кредитоискател ще върне изтегления заем. Регулаторната рамка често пъти не позволява на телекомуникационните компании да разкрият идентичността на крайния потребител и на някои пазари, той остава анонимен, доколкото към клиентите на предплатени услуги няма изискване за предоставяне на документ за самоличност. Поведението на такъв потребител обаче е напълно достатъчно, за да се установи дали той е мъж или жена само по съотношението между входящи и изходящи разговори или тяхната дължина.

Повишаване на бизнес ефективността

Да извлечеш преимущество от данните в рамките на една компания отдавна не е просто възможно, а задължително. Аналитичното прогнозиране може да предложи надеждна информация за това кой клиент може да не поднови договора си за телекомуникационни услуги, както и факторите, които влияят върху това решение. Такъв подход към churn показателя може да се превърне в стимулатор на бизнес ефективността.

Маркетинг разходите са съществена част от бизнес модела на модерните телеком компании. С прилагането на data analytics към маркетинговите кампании, може лесно да се определят най-успешните активности и това да доведе до намаляване на разходите за медиа купуване, като в същото време резултатите растат. Инвестицията в инфраструктура и облачни решения, която е неминуема за телеком бизнеса, дава възможност за генерирането и достъпа до огромно количество данни, което в следващ момент се превръща в изключително предимство.

Какво определя поведението на потребителите?

Дигиталният отпечатък, който оставя всеки един потребител на телекомуникационни услуги дава възможност на компаниите да използват максимално персонализирани послания. Това означава подобрена потребителска пътека, тематично съдържание, комуникация провокирана от конкретни събития, ефективни продуктови препоръки и т.н. са резултат от работата с големи данни. Увеличаване на ангажираността на потребителите води до ръст в лоялността, което пък намалява количеството отказали се клиенти. Геймифицирането на интеракцията между доставчик и клиент също увеличава ангажираността и лоялността, а прилагането на игрови механики също е базирано на работа с големи данни.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *