2018: Тенденции в анализа на данни

В това време на годината, обикновено се обръщаме назад и правим обосновано предположение, какво може да се случи в близко бъдеще на сцената на анализът на големи данни. Без съмнение, през 2018 г. аналитичната индустрия ще се променя бързо. Тук са тенденциите, които очакваме да доминират през новата година.

Анализът на данни като услуга ще продължи да расте

Да разполагаш със собствен аналитичен капацитет е нищо по-малко от скъпо удоволствие. Много мениджъри все още не успяват да изградят собствен аналитичен екип на разумна цена и това не е изненада. Ето защо, аналитичните услуги ще продължат да растат с бързо темпо. Те са нищо по-малко от разумен подход за извличане на ползи от анализа на големи данни и то при разумна цена.

Облачно съхранение и изчислителна стратегия

Също като собствения аналитичен екип, техническото оборудване, необходимо за работа с огромни масиви от данни е доста скъпо. Към това трябва да прибавим, че те са еднократен разход, който с времето се амортизира и това е без да броим разходите за поддръжка. Според проучване на Forrester, цитирано от Forbes, близо половината бизнеси ще изберат public-cloud-first политика за своите данни и data analytics. Това се случва на фона на нарастващата нужда от гъвкавост и контрол на разходите.

Демократизацията на анализа на данни ще продължи

Бизнес моделът в анализа на данни, известен като малко (доставчици) към малко (клиенти) ще продължи да доминира. Причината за това е все още високата цена на анлитичните услуги и малкото бизнеси, които могат да си я позволят. Все повече и повече аналитични компании ще бъдат основавани и ще търсят и намират своя път към реални бизнес проблеми. Конкуренцията неминуемо ще доведе до намаляване цените на аналитичните услуги, както и на технологиите за тяхната визуализация. Това означава, че все повече и по-малки като мащаби компании ще могат да си ги позволят.

Употребата на външни данни ще се увеличи

Генерирането и съхраняването на големи обеми от данни е добре за всеки бизнес, но е още по-добре, ако ги съпоставите с външни данни. Подобен подход увеличава потенциалните ползи от един аналитичен проект. Нашето приложение за прогнозиране на продажби извлича данни от синоптичните прогнози, защото е налице силна взаимовръзка между поведението на клиентите на един магазин и времето навън. Аналитичен проект за Coca-Cola Company, който приключихме неотдавна, разчита на външни данни като цена на имотите, нива на заплатите и др., за да предложи още по-точна прогноза. Имайте предвид, че правителствените политики за отворени данни ще стават все по-плодотворни, доколкото аналитикс експертите ще имат лесен достъп до тях.

Все повече бизнеси ще имат Chief Data Officer

Без значение дали един бизнес разчита на аутсорснати аналитични услуги или на собствен екип, той ще трябва да има компетентен и надежден мениджър, който да управлява всичко това. Chief Data Officer ще създава и изпълнява политики и такава работа ще бъде ключ за аналитичните ползи, които ще могат да бъдат извлечени в бъдеще. Изследване на Gartner прогнозира, че до края на 2019 г., 90% от големите американски компании ще имат Chief Data Officer.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *