Tag : automation

Retail Automation: What, Where & Why?

The shopping spree of November and December is already over. Retailers worldwide are exhausted by all preceding processes and tasks up until the final execution. However, a big question will remain when we take a deep breath, prepare the reports, and close the Q.

Is there a way for retailers to make that high season easier?

The simple answer is yes and is delivered by automation. Retail automation is way more than a buzzword or a process mastered by Amazon and Walmart, playing in their league. The McKinsey experts say that automation and analytics have the dual benefit of boosting profitability while also freeing up resources to focus on the tasks that matter (such as new growth opportunities).

This blog post will focus on a few areas where applying automation can give retailers real value in their transformation journey.

Как автоматизацията на кредитния скоринг направи възможни FinTech заемите

Имаше времена, в които банките бяха единственият легитимен доставчик на кредити, но бързото навлизане на Интернет, навлизането на смарт устройствата и автоматизацията на кредитния скоринг създадоха индустрията на бързите заеми. Днес можеш да получиш пари в брой за минути с няколко клика в мобилния телефон. Добре дошли в света на финансовите технологии, известни още като FinTech. Автоматизираният кредитен скоринг е инструментът, който даде възможност на небанкируемата част от населението да има достъп до финансиране. Съчетаването на традиционната оценка на кредитен риск с machine learning, изкуствен интелект и последваща автоматизация на процесите даде основата на индустрията с бързите онлайн кредити по цял свят.

5 приложения на data analytics в енергетиката

От способността на Facebook да подрежда избрано съдържание за съответния потребител до възможността да разчетем човешкия геном, модерният data analytics има много приложения. Една от областите, в които това се случва е енергийния сектор.

Бизнесите използват аналитичното прогнозиране, за да стигнат до късчета информация, чрез които да оптимизират своите процеси. Започвайки с по-добре управлявани наличности при търговците и стигайки до умните мрежи, умните домове, възобновяемата енергия и т.н. Тъй като сме изкушени от всичко, що се отнася до data analytics, в тази блог пубилкация разказваме за реалните приложения на аналитичното прогнозиране в енергетиката.

Fully automated data mining. Possible or not?

Now-a-days huge amount of rough data is available. At the same time many businesses need of fast (real-time) decisions in order to survive and grow in the dynamic competitive environment.

To manage in time with such large dimensional problems automated (without human intervention) analytical solutions are needed. In many cases, like the two examples below, the data mining task and a subsequent decision making should be run as an automated workflow.