Tag : Bulgaria

Data Analytics сцената в България набира скорост

Аналитичната индустрия е на фокус навсякъде по света и България не прави изключение. Нашата малка държава има собствена data analytics сцена и тя става все по-пълна с увеличаващия се брой компании, работещи в тази област.