Tag : data analytics tool

4 трика за по-висока точност в прогнозирането на продажбите

В този блог вече сме обсъждали колко важно е за всеки бизнес да прогнозира продажбите си, без значение дали е В2В или В2С. Точните прогнози са генератор на ефективност, доколкото позволяват добро планиране на ресурси като персонал, финанси, складови наличности, логистика, производство и т.н. Това е изключително важно за предприемачи, чийто бизнес е фокусиран върху стоки с ограничен срок на годност.

Един KPI индикатор прави една прогноза за продажбите добра или лоша и това е точността. Тя може да превърне един бизнес план в успех или провал. В тази публикация, нашият екип от аналитични експерти в А4Everyone споделя няколко подхода за увеличаване точността на прогнозата.