Tag : elections

Големите данни, техният анализ и изборите. Има ли съвпадение?

Навсякъде и по всяко време преди избори се правят социологически проучвания. Тъй като повече от всякога живеем в свързан свят, има много данни, които могат да бъдат полезни в предизборните кампании на политици и партии.

В тази публикация, нашият екип споделя гледната си точка за приложението на data analytics в предизборни кампании.