Tag : fail

Големите провали на големите данни

Неслучайно светът на бизнесът е ентусиазиран от възможностите, които големите данни предлагат. Заравянето надълбоко в сетове от исторически данни е неоценим помощник при оптимизирането на процеси, повишаването на ефективността, както и в създаването на нови източници на приходи. Всичко това обаче повдига въпросът дали големите данни и аналитичното прогнозиране могат да се провалят? Разбира се!

В тази публикация фокусираме върху 5 различни случая, в които аналитичното прогнозиране и големите данни се провалят по един или друг начин. Без значение дали става дума за погрешно предположение, лошо изпълнение, липсващи променливи или погрешни стойности – резултатите са най-малкото изненадващи и далеч не приятни.