Tag : human capital

Как големите данни и техният анализ могат да решат HR проблеми

Ако някой каже, че аналитичното прогнозиране на големи данни е относително ново в сферата на Човешките ресурси (HR), не му вярвайте. Истината е, че голяма част от работата на HR експертите е да планират. Не можете да имате добро планиране без добро прогнозиране, проблем, който многократно сме обсъждали в нашия блог за data analytics. От друга страна, изглежда, че HR професионалистите и тяхната индустрия като цяло все още е далеч от зрелостта по отношение на използването на данните. Проучване на Deloitte сред бизнес и HR експерти показва, че компаниите, използващи HR analytics са все още малко – 4% през 2015 г. и 8% през 2016 г. Deloitte прогнозират, че тази цифра предстои да се увеличава заради нарастващите очаквания към HR експертите.