Tag : optimization

Data Analytics в действие: 3 подхода към оптимизиране на стратегии

Оптимизация на стратегиите е ключов процес, който може да доведе до съществен ръст при ритейл и ютилити компании. Обикновено, оптимизирането на стратегии се прилага в управлението на кампании – така бизнесите и организациите могат по-добре да общуват със своите клиенти и потребители. Най-популярните цели при оптимизирането на стратегии са увеличение на приходите, популярността или клиентската лоялност, намаляване на риска и т.н. Оптимизацията на множество стратегии също е възможен вариант, доколкото понякога data analytics експертите трябва да постигнат баланс между взаимно изключващи се цели, като например постигане на оптимален баланс между печалби и загуби.

Data Analytics в действие: Оптимизация на multichannel маркетинг стратегия

Големите ритейлъри имат нещо общо. Огромните обеми от данни в две направления – клиенти и продукти. Те са основите при оптимизирането на многоканалната маркетинг стратегия, приложима при въвеждането на нов продукт, комбинация или промоция.