Tag : video analytics

Как machine learning превръща видео аналитикс в ценен инструмент

50% спад в нарушенията на пътя са регистрирани в хърватската столица Загреб, след като общинските власти инсталират система за видео аналитикс. Освен това, общината утроява приходите си от пътни глоби.

Столицата на Хърватия има 800 хил. жители и натоварен център. Интензивният трафик от автомобили и пешеходци, комбинирани от специфичната местна култура, много от шофьорите паркират колите си върху тротоарите.