Tag : war

Могат ли големите данни да прогнозират бъдеща война?

Безспорно, големите данни и аналитичното прогнозиране са способни да дадат отговори на много и специфични въпроси. В този блог вече сме разказвали за това как аналитичното прогнозиране елиминира предположенията, но сега искаме да поставим един много голям въпрос. Може ли аналитичното прогнозиране да се приложи навсякъде? Като при прогнозирането на вероятността от война, например. Днес имаме големи данни за човешката нагласа, движение, поведение и те могат да се използват за предсказването на ключови събития като война, геноцид, революции и т.н.